Skip to content

אמנזיה דיסוציאטיבית

אמנזיה דיסוציאטיבית, הנגרמת בעיקר מעקה (stress), היא אי-יכולת לזכור מידע אישי חשוב.

אמנזיה היא האי-יכולת המוחלטת או החלקית לזכור חוויות מהעבר הקרוב או הרחוק. אמנזיה מוגדרת כ"דיסוציאטיבית" כאשר היא נובעת מהפרעה פסיכולוגית, ולא פיזית.

לעתים קרובות, הסובלים ממנה אינם מודעים – או מודעים חלקית – שהם סובלים מההפרעה הזו, שעלולה להתרחש פתאום במקרה של מצבים מלחיצים או עייפות פיזית או נפשית.

במציאות, יש כמה סימנים לכך שמישהו סובל מאמנזיה דיסוציאטיבית: עקה ועייפות; קשיים בהירדמות, בריכוז או בזכירת דברים; עצבנות; נטייה להתנהגות "אוטומטית". במקרים כאלה, חשוב לבקש עזרה רפואית.

אנו רוצים להפוך את העולם למקום בטוח יותר לאהובים שלנו.